Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

45-005 Opole,

ul. Budowlanych 4

tel./fax   (77)  442 91 01, (77) 442 91 02

mail: 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

Mirosław Domański

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu

Alicja Nawrot

 

 

a


Uwaga! Przesłanie wiadomości mailem nie jest równoznaczne ze złożeniem podania, aczkolwiek jeżeli zgłoszony w ten sposób problem będzie się mieścił w zakresie zadań PINB w Opolu, to stosowne działania zostaną podjęte z urzędu.

Wersja XML