Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek jednostki

Majątek trwały stan na 31.12.2017 rok

Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto
1 Wartości niematerialne i prawne 5 656,87
2 Środki trwałe 70 086,05
  a) urządzenia techniczne i maszyny 26 086,05
  b) środki transportu 44 000,00
  RAZEM: 75 742,92

 

Wersja XML